Yazar: Sehmus Nas

Sinirbilimin Evrimsel Geçmişi ve Evrimsel Psikoloji

Evrim Evrim temel anlamda sadece canlıları kapsamasa da genel itibari ile Biyoloji ile özdeşleştiğinden tanımlanması da bu doğrultuda yapılması uygun bulunmuştur. En basit tanımı ile canlı türlerinde nesilden nesile aktarılan fiziksel ve kalıtsal özelliklerdir. Bu canlı türleri arasındaki farklılık ise; evrim mekanizmalarının öncülü olan “doğal seleksiyonun” milyonlarca yıl sürmesidir (Ayala, 2014). Her ne kadar Evrim nesnel bir tanıma sahip olsa da çoğu zaman karıştırılan iki alt tanımından dolayı sürekli yanlış bir yönde eleştirilmekte ve öğrenilmesi bakımından büyük engeller oluşmaktadır. Biyoloji bağlamında evrimin kapsamı sahip olduğu mikro dünyanın genişliği dolayısı ile tek bir araştırma makalesinde yazılamayacak kadar geniş kapsamlıdır. Bu...

Read More

Anlam Arama Çabası Üzerine

Felsefeden hareketle evreni anlamak, ego için (ki bu ego; Adler’in tanımladığı erk’e ulaşmak için benliğini her şeyin merkezine koyma anlamındadır.) bulunmaz bir nimet ve kaybediş için daimi bir yoldur. Çünkü merkezine insanı koyduğunuz her şey, kendisine hizmet için varlığını sürdürür. Buna karşın evrenden hareketle felsefeyi anlamak, mutlak surette bir şeyin her şeyleşmesiyle daha anlamlı ve daha gerçekçi bir düzleme çıkmaktadır. Olguya “gerçeklik” atfetmek ile “gerçekliği” yakın kelimelerle tanımlamak arasında büyük bir fark vardır. Peki, bu mümkün müdür? Gerçek denilen kavramın varlığını sorgulamadan önce “gerçeğin” ne olduğunu bilmek gerekmez mi? Dolayısı ile gerçeğe dair yapılacak tüm tanımlamalar yine insandan hareketle...

Read More

Lucy

İnsan denilen canlının tanımı; biyolojik olarak hayvan türlerinden biri olduğu yönündedir. Yani tıpkı bir kuşu bir kediyi bir maymunu ve fareyi genel olarak hayvan olarak nitelemekle insanı hayvan olarak nitelemek arasında fark yoktur. Peki Biyoloji bunu söylerken Felsefe ne diyor? Felsefe tarihi boyunca ontolojik temelli epistemolojik sorulara cevap arayışının nedeni olarak “merak” öne sürülmüştür. Ancak Felsefe tarihiyle yakından ilgilenen bir psikoloji öğrencisi olarak benim “Felsefe Nedir?” soruna yaklaşımım, pek de “merak” olmadığı yönünde… Felsefe, insanın kendini diğer hayvanlardan ayırmak için yarattığı kavramlar silsilesidir. Peki gerçekten bu insanı diğer hayvanlardan ayırmış mıdır? Elbette evet! Ancak bu ayrım bir Lir kuşunun taklit yeteneği...

Read More